fbpx

Personal Trainer

Helsinki & Espoo

IMG_6027

6 vaiheinen palveluprosessi

Yksilövalmennus (Personal Training) on kokonaisvaltaisen prosessi. Esittelen seuraavassa mistä prosessi alkaa, mitä se pitää sisällään ja miten se etenee. Jokainen valmennus muodostuu lopulta asiakkaan näköiseksi ja alla on ne raamit, joissa valmennus tapahtuu. Valmennuksen kesto on pääasiassa 4-12 kk ja se toteutetaan Helsingissä tai Espoossa.

1. Alkukartoitus ja tavoitteiden asettelu

Alkukartoituksen tavoitteena on selvittää nykyinen tilanteesi. Alkukartoitus sisältää:

 • Haastattelu ja taustatietojen läpikäyminen
 • Kuntotason mittaaminen käytännön harjoituksella
 • Tavoitteisiin liittyvät mittaukset

Tavoitteiden realistinen asettaminen on tärkein osa aloitusta. Tavoitteiden pohjalta laadimme kokonaissuunnitelman, jossa huomioidaan kaikki keskeiset osa-alueet:

 • Alkukartoituksen tulokset
 • Terveydentila
 • Liikunnan määrä arjessa
 • Unen ja stressin määrän
 • Arjenhallinnan ja ajan käyttö

Tämän jälkeen rakennetaan tarkemmat suunnitelmat harjoitteluun, ravitsemukseen sekä palautumiseen.

2. Harjoitussuunnitelman laadinta

Laaditaan tarkempi yksilöllinen harjoitussuunnitelma, joka pohjautuu:

 • Alkukartoituksen perusteella kuntotasoosi
 • Yhdessä mietittyihin tavoitteisiin
 • Huomioidaan voima-, kestävyys- ja liikkuvuusharjoittelu
 • Huomioidaan palauttava harjoittelu
 • Suunnitellaan etukäteen poikkeustilanteet, kuten lomat ja matkat

Ohjelmaa päivitetään säännöllisesti kehittymisen ja nousujohteisuuden takaamiseksi.

3. Ravitsemuksen suunnittelu tavoitteita tukevaksi

Ravitsemus on suuressa roolissa terveyden ja suorituskyvyn ylläpidossa ja edistämisessä. Ravitsemuksen rooli on myös suuri, kun halutaan muuttaa kehonkoostumusta.

Ravitsemuksen tärkeimmät pointit valmennuksessa ovat:

 • Tieteeseen ja kokemukseen perustuvaa
 • Ravitsemuksen ääripäitä ja kuppikuntia kaukaa kiertäen
 • Uusien terveellisten tapojen oppimista ja harjoittelua
 • Onnistumisia, ei epäonnistumisia, korostaen
 • Valmentaja tukena myös etänä

4. Palautumisen suunnittelu tavoitteita tukevaksi

Palautumisen seuranta ja kehittäminen osana tavoitteita. Tämä voi tarkoittaa eri asioita eri tilanteissa, esimerkiksi:

 • Palauttavan harjoittelun ohjelmointi osaksi harjoittelua
 • Palaamista liikuntaan sairauden tai loukkaantumisen jälkeen
 • Unen määrän ja laadun parantamista sekä mittaamista
 • Työkaluja stressin hallintaan, vähentämiseen ja mittaamiseen
 • Omien asenteiden ja tietojen päivittämistä itsestään huolehtimiseen

5. Tapaamiset valmentajan kanssa

Tapaamiset valmentajan kanssa ovat valmennusprosessin selkäranka. Tapaamisten avulla tulet nostamaan oman itsenäisen harjoittelun laadun uudelle tasolle. Tavoitteena on, että opit harjoittelemaan turvallisesti ja tehokkaasti. Mikään ei korvaa henkilökohtaista valmennusta.

Tapaamisten tärkein anti on:

 • Harjoittelun nostaminen uudelle tasolle
 • Liikkeiden ja liiketekniikoiden oppiminen
 • Loukkaantumisten ennakointi ja minimointi
 • Harjoittelun nousujohteisuuden varmistaminen

6. Etätuki ja konsultointi valmentajan kanssa

Konsultointi ja tuki ovat voimassa koko prosessin ajan ja sen painopiste on säännöllinen kommunikointi valmentajan kanssa.

Kommunikoinnin suurimmat hyödyt ovat:

 • Tavoitat valmentajan tapaamisten ulkopuolella
 • Valmentaja pystyy seuraamaan edistymistä säännöllisesti
 • Sitoudut paremmin valmennusprosessiin
 • Ongelmat, esteet ja kysymykset pystytään hoitamaan nopeasti

Yksilövalmennuksen (personal training) hinta muodostuu aina palvelukokonaisuudesta ja se sisältää edellä kuvatut palveluprosessin pääelementit, kuten harjoitustapaamiset, alkumittaukset, ravitsemusvalmennuksen sekä etätuen koko valmennuksen ajan.

Yksilövalmennuksen hinta on keskimäärin 200-500 €/kk riippuen valmennuksen kestosta, tapaamisten määrästä ja kokonaispaketista. Yksilövalmennuksen paikkana toimii joko Helsinki tai Espoo.

Kaikissa henkilökohtaisesti tuottamissani palveluissa on 100 % laatutakuu.

Personal Training

Mitä asiakkaat sanovat?

P.S. Lisää asiakastarinoita pääset lukemaan täältä.

P.P.S. Jos joku muu asia askarruttaa valmennuksiin liittyen niin ota rohkeasti yhteyttä. Vastaan mielelläni!